Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f.

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f. fungerar som centralorganisation för nio ungdomsföreningar i Kyrkslätt; Evitskogs ungdomsförening, Järsö ungdomsförening, Kyrkslätt skärgårds ungdomsförening, Masaby ungdomsförening, Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening, Norra Kyrkslätts ungdomsförening, Porkala ungdomsförening, Volsnejdens ungdomsförening och Överby ungdomsförening samt Kyrkslätts idrottsförening. 


KNUF:s målsättning är att

  • Upprätthålla och förbättra förutsättningarna för fritidssysselsättning på svenska för barn och unga i Kyrkslätt
  • Upprätthålla och befrämja svenskspråkig informations- och kulturverksamhet i Kyrkslätt
  • Stöda sina medlemsföreningar
  • Bredda medlemsbasen

KNUF upprätthåller kultur- och informationscentret Luckan, som samtidigt fungerar som KNUF:s föreningskontor. Här kan medlemsföreningarna sprida och få information, samt använda Luckan som mötesplats. KNUF erbjuder administrativa tjänster till medlemsföreningarna. Medlemsföreningarna kan bland annat få hjälp med bokföring, information och marknadsföring samt kopiering.

Ungdomsföreningshusen kan hyras för olika fester och evenemang. Föreningarnas kontaktuppgifter hittar du under Medlemsföreningar i balken ovan.